שישי מדעי ביובל- יום המדעים ונהנים בסימן האדם ואיכות הסביבה

סרטון שהוקרן בטקס הסמכה בזום תש"פ לירוק מתמיד

הגדרות כלליות כניסה למערכת